plenderuuk

Wilgotność podkładu cementowego powinna wynosić maksymalnie 1,8 % (pomiar CM) natomiast podkładu anhydrytowego 0,5 % (pomiar CM). Obie te wartości dotyczą posadzek bez ogrzewania podłogowego.

Do niedawna zalecane wartości były wyższe, jednak powszechnie stosowane dodatki do jastrychów powodują przekłamania w wynikach pomiarów metodą CM.

Więcej szczegółów dotyczących wilgotności podkładów (w tym na ogrzewaniu podłogowym) i sposobu układania można znaleźć w instrukcji instalacji.