plenderuuk

NOTA PRAWNA

Dziękując za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi produktami, pragniemy przedstawić warunki i zastrzeżenia dotyczące korzystania z tego serwisu internetowego. Niniejsza nota prawna dotyczy wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z serwisu w jakikolwiek sposób oznacza akceptację warunków w tej nocie zawartych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Właścicielowi serwisu przysługują wszelkie prawa do niniejszego serwisu internetowego oraz domen internetowych maharajahparquet.com i maharajah.pl, w których serwis jest publikowany. Znak towarowy Maharajah podlega ochronie. Zamieszczone w serwisie treści, zdjęcia, grafiki i układ graficzny strony internetowej stanowią własność intelektualną właściciela serwisu. Ich powielanie, kopiowanie, publikacja, czy to w całości czy w części, w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej, w serwisach internetowych, w elektronicznych publikacjach lub w wersji drukowanej, są bez wyraźnej zgody właściciela serwisu niedozwolone. Niektóre materiały w serwisie mogą być własnością podmiotów trzecich i są chronione ich prawami autorskimi.

Właściciel serwisu dołożył starań, by zawarte w serwisie informacje były rzetelne, zgodne z jego najlepsza wiedzą, z prawem oraz nie zawierały błędów. Za ewentualnie powstałe błędy lub niedokładności właściciel nie bierze odpowiedzialności, jeśli nie zostały przekazane w formie pisemnej. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z serwisu: zarówno z jego treści jak i oprogramowania, w szczególności nie odpowiada za uszkodzenia i szkodliwe oprogramowanie mogące ewentualnie zainfekować urządzenia użytkownika. Właściciel serwisu może publikować odnośniki do stron podmiotów trzecich, nie odpowiadając za treść tychże, sposób ich działania ani za stosowaną tam politykę prywatności.

Treść niniejszego serwisu ma charakter informacyjny i nie jest ofertą sprzedaży.

Wszelkie informacje, w szczególności dotyczące produktów, ich instalacji i użytkowania, zalecenia techniczne i opinie dotyczące stanu prawnego zostały opracowane na podstawie najnowszych informacji i są aktualne w chwili ich opublikowania. Właściciel serwisu ma prawo do ich uaktualniania i modyfikowania w dowolnym momencie bez obowiązku informowania o tym użytkowników.

Zamieszczone w serwisie zdjęcia produktów mogą ze względu na naturalny charakter wyrobu, zmienne warunki oświetlenia i zmienny sposób odzwierciedlania kolorów przez różne urządzenia odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

Właścicielem i administratorem serwisu jest BLT Drewno Egzotyczne Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 150000 zł, z siedzibą w Warszawie 00-716, przy ul. Bartyckiej 26 lok. 85, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd rej. dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000289890, o numerze NIP 5213458694. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przekazanie przez użytkownika informacji osobistych jest zawsze dobrowolne. Właściciel serwisu będzie je wykorzystywać jedynie w celu udzielania informacji o swoich produktach i możliwości ich nabycia. Dla tych celów dane użytkownika mogą być przechowywane przez czas nieokreślony, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji zapytania użytkownika (w szczególności przekazanie współpracującemu z administratorem dealerowi złożonego przez użytkownika zapytania handlowego lub technicznego). Dane będą traktowane jako poufne zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i nie będą przekazywane osobom trzecim w innych celach odpłatnie ani nieodpłatnie.

Administrator serwisu stosuje pliki cookies (ciasteczka) w celu optymalizacji pracy systemu, w celach statystycznych oraz w celu anonimowego zbierania informacji o ruchu (m.in. PIWIK i Google Analytics na zasadach opisanych na stronie „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn…”).

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji osobowych o użytkownikach serwisu. Użytkownik może samodzielnie określić warunki akceptowania i przechowywania tych plików poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki.MP