plenfrdeuk

NOTA PRAWNA

 

Dziękując za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi produktami, pragniemy przedstawić warunki i zastrzeżenia dotyczące korzystania z tego serwisu internetowego. Niniejsza nota prawna dotyczy wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z serwisu w jakikolwiek sposób oznacza akceptację warunków w tej nocie zawartych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Właścicielowi serwisu przysługują wszelkie prawa do niniejszego serwisu internetowego oraz domen internetowych maharajahparquet.com i maharajah.pl, w których serwis jest publikowany. Znak towarowy Maharajah podlega ochronie. Zamieszczone w serwisie treści, zdjęcia, grafiki i układ graficzny strony internetowej stanowią własność intelektualną właściciela serwisu albo stron trzecich. Ich powielanie, kopiowanie, publikacja, czy to w całości czy w części, w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej, w serwisach internetowych, w elektronicznych publikacjach lub w wersji drukowanej, są bez wyraźnej zgody ich właścicieli niedozwolone.

 

Właściciel serwisu dołożył starań, by zawarte w serwisie informacje były rzetelne, zgodne z jego najlepsza wiedzą, z prawem oraz nie zawierały błędów. Za ewentualnie powstałe błędy lub niedokładności właściciel nie bierze odpowiedzialności, jeśli nie zostały przekazane w formie pisemnej. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z serwisu: zarówno z jego treści jak i oprogramowania, w szczególności nie odpowiada za uszkodzenia i szkodliwe oprogramowanie mogące ewentualnie zainfekować urządzenia użytkownika. Właściciel serwisu może publikować odnośniki do stron podmiotów trzecich, nie odpowiadając za treść tychże, sposób ich działania ani za stosowaną tam politykę prywatności.

 

Treść niniejszego serwisu ma charakter informacyjny i nie jest ofertą sprzedaży.

 

Wszelkie informacje, w szczególności dotyczące produktów, ich instalacji i użytkowania, zalecenia techniczne i opinie dotyczące stanu prawnego zostały opracowane na podstawie najnowszych informacji i są aktualne w chwili ich opublikowania. Właściciel serwisu ma prawo do ich uaktualniania i modyfikowania w dowolnym momencie bez obowiązku informowania o tym użytkowników.

 

Zamieszczone w serwisie zdjęcia produktów mogą ze względu na naturalny charakter wyrobu, zmienne warunki oświetlenia i zmienny sposób odzwierciedlania kolorów przez różne urządzenia odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

 

Właścicielem i administratorem serwisu jest BLT Drewno Egzotyczne Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 150000 zł, z siedzibą w Warszawie 00-716, przy ul. Bartyckiej 26 lok. 85, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd rej. dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000289890, o numerze NIP 5213458694.

 

  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Przekazanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Właściciel serwisu będzie je wykorzystywać jedynie w celu udzielania informacji o swoich produktach, możliwości ich nabycia oraz celach statystycznych.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 (RODO) właściciel serwisu informuje:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BLT Drewno Egzotyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26 lok 85, 00-716 Warszawa, Polska. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie informacji handlowej, przedstawienie oferty lub zawarcie i realizacja umowy dostawy towarów i usług; dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 litera a) lub b) Rozporządzenia; odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem: świadczące usługi księgowe, transportowe, instalacyjne, informatyczne; dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata; chyba że zostanie zawarta umowa, wtedy dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi rękojmi;

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych; ma też prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest „Urząd Ochrony Danych Osobowych”.

 

Właściciel serwisu stosuje pliki cookies (ciasteczka) w celu optymalizacji pracy systemu, w celach statystycznych oraz w celu anonimowego zbierania informacji o ruchu, m.in. Google Analytics (na zasadach opisanych na stronie Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn…) i Matomo Analytics).

 

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji osobowych o użytkownikach serwisu. Użytkownik może samodzielnie określić warunki akceptowania i przechowywania tych plików poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Instrukcję czyszczenie plików cookies z przeglądarki można znaleźć na stronach ich producentów:

 

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Pin It